Roeland zorgt absoluut voor meerwaarde als teambuilder!

Roeland heeft op een inspirerende manier ons secretariaatsteam handvatten gegeven om de samenwerking te optimaliseren. Door middel van het stellen van de juiste vragen, heeft hij ons een spiegel voorgehouden. Met elkaar hebben we knel- en verbeterpunten in kaart gebracht. Aspecten als samenwerking en communicatie zijn uitgebreid aan de orde gekomen. Het resultaat van de teambuildingsessie heeft ons onder meer nieuwe vormen van overleg opgeleverd. Zowel in vergaderstructuur als door middel van buddy gesprekken. Roeland zorgt absoluut voor meerwaarde als teambuilder!