Momentum Teamscan

Lencioni Team Test


Je bent uitgenodigd om de Lencioni Team Test uit te voeren.

In deze test ontdek je hoe jij jouw team scoort op de vijf fundamenten van ‘high performing teams’, volgens de organisatie-adviseur Patrick Lencioni.

De test geeft een indicatie hoe jij kijk naar je team en waar mogelijk werk aan de winkel is.

Veel succes met het beantwoorden van de Team Test.
Met deze Lencioni Team Test ontdek je na het evalueren van 38 stellingen waar de grootste sterkten en obstakels binnen jouw team zich bevinden.

Je geeft per stelling aan in hoeverre deze van toepassing is op jouw team, door op ‘zelden’, 'soms' of 'meestal' te klikken.

Aan de hand van jouw antwoorden stellen we jouw persoonlijke teamprofiel op.

Aan het eind van de test krijg je de uitslag in de vorm van een pyramide met 5 cijfers en bijbehorende kleuren.

Zorg er voor dat je jouw uitslag-scores noteert of een printscreen maakt van jouw pyramide. De trainer zal er naar vragen.

Jouw scores, samen met die van je andere teamleden, worden gebruikt voor een Team Assessment rapport dat later besproken zal worden.

Als je wil kun je je eigen scores interpreteren aan de hand van de uitleg die daarna als laatste volgt.

Zorg ervoor dat je 10 minuten ongestoord kan werken.

Veel succes met de Team Test.
Resultaten: 
Verantwoordelijkheid: 
Betrokkenheid: 
Conflicten: 
Vertrouwen: 

Hierboven zie je de scores van jouw team op de vijf fundamenten van teams volgens Lencioni.

Deze fundamenten zijn allemaal onderling verbonden: daarom is de score opgebouwd in een piramidevorm. Wanneer je team op maar één fundament ondermaats presteert, kan dat zijn weerslag hebben op alle andere facetten van teamwerk.

Schrijf je scores goed op, want op de volgende pagina lees je wat jouw scores betekenen voor jouw team. Ook ontvang je meer informatie hoe je deze obstakels kunt verhelpen.

Momentum 2017