Inschrijvingsvoorwaarden

Op deze training zijn algemene voorwaarden van toepassing.
Na ontvangst factuur graag betaling binnen veertien dagen voldoen.
Bij annulering van de training is de opdrachtgever de volgende annuleringsvergoeding verschuldigd:

  • 6 weken voor de eerste trainingsdag: € 25,- administratiekosten
  • 6 weken voor de eerste trainingsdag: 50 % van het trainingsbedrag
  • 4 weken voor de eerste trainingsdag: 100 % van het trainingsbedrag

Vervanging door een andere persoon dan aangemeld is mogelijk, mits deze vervanger uiterlijk twee weken voor de eerste trainingsdag
schriftelijk wordt aangemeld bij BTC. Daarvoor zijn geen extra kosten verschuldigd.